Betaling og henvisninger

 

Priser
Jeg arbejder med både individuel terapi og parterapi.
Ring for pris

Psykologydelser er ikke momspligtige.

Lægehenvisninger
Jeg kan desværre ikke modtage lægehenvisninger.

For tiden er det sådan, at alt for få psykologer kan modtage klienter med lægehenvisning, fordi der kun må være et bestemt antal psykologer pr. region med et såkaldt ydernummer. Dette ydernummer indebærer en aftale mellem den offentlige sygesikring og psykologen, der har ydernummeret.
Det betyder, at ventetiden til disse psykologer er meget lang – oftest 3-6 mdr. -, mens den hos psykologer uden ydernummer er kortere. Der er langt fra ydernumre nok alle psykologer med autorisation.

Sundhedsforsikring
Mange virksomheder og privatpersoner er tilmeldt en sundhedsforsikring, der dækker mellem 8-12 psykologsamtaler til en selv eller ens nærmeste familie. Nogle forsikringsselskaber benytter sig af psykologer, de selv udpeger, mens andre giver mulighed for, at personen selv kan vælge psykolog. Det vil være en fordel for dig, hvis du inden du bestiller tid, undersøger, om du har adgang til en sundhedsforsikring, og om du i så fald selv kan vælge din psykolog.

Lov om social service
I særlige tilfælde kan socialforvaltningen i bopælskommunen efter “Lov om social service” yde hel eller delvis dækning for psykologbehandling. Dette skal man tale med sin sagsbehandler om.

Betalingsform
Hvis du selv skal betale afregnes der efter hver konsultation, f.eks. via Mobilepay, hvis ikke andet er aftalt.

Afbud
Afbud skal gives pr. telefon, SMS eller email senest kl. 14.00 dagen før aftalen.